Thời điểm nào thì DN được bắt đầu kinh doanh?

Về nguyên tắc, DN có quyền hoạt động kinh doanh kể từ ngày được cấp GCN ĐKKD. Tuy nhiên, đối với những ngành, nghề kinh doanh mà Luật, pháp lệnh, Nghị định quy định phải có điều kiện là giấy phép hoặc giấy có giá trị là giấy phép thì DN chỉ được kinh doanh ngành, nghề đó kể từ ngầy được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh. Đối với những ngành, nghề mà Luật, Pháp lệnh, Nghị định đòi hỏi phải có Điều kiện kinh doanh không phải là giấy phép thì DN được quyền kinh doanh khi có đủ Điều kiện và cam kết thực hiện các Điều kiện đó trong suốt quá trình kinh doanh.

0976 228 883
02252 678989

1122hk
@ 2017 | Bản quyền thuộc Thanhlapcongtyhaiphong.com.vn | Địa chỉ : Số 417 Đằng Hải, P.Đằng Hải, Q.Hải An, Tp. Hải Phòng | Email : lsdncc@gmail.com - Tư vấn tận nơi - 0976 228 883